Reverse Speech Professional

Reverse Speech Professional 2.6

Analyzes audio and sound files containing reverse speech
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.6 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Reverse Speech TM
Work with reverse speech recordings by processing files in multiple common formats in the solution with various analysis and standardization options. The program supports WAV, MP3, SND, AU and RAW files. A built-in encoder and decoder tool for MP3s are available.
Ngược lại bài diễn Văn dân chuyên nghiệp là phần mềm để sửa âm thanh hay tập tin âm thanh của máy tính với chức năng đặc biệt thiết kế vào phần mềm để cho phân tích về hướng Ngược lại bài diễn Văn dễ dàng hơn và nhanh hơn bao giờ hết, khi giới thiệu standardization trong kỷ luật. Những ứng dụng hiện tại đang hỗ trợ những tập tin định dạng cho buổi HB máy tính: .WAV, .MP3*, .SND, .AU, và .THÔ sơ định dạng.
Thông tin được cập nhật vào: